W związku z przepisami w zakresie polityki prywatności informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies. Każdy Uczestnik odwiedzający naszą stronę internetową pod nazwą https://globalelitecar.pl/ wyraża zgodę na używanie cookies oraz może indywidualnie określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce.

Firma Auto Detailing i Myjnia Ręczna z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwisy w domenie przedsiębiorstwa. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, z racji korzystania z serwisów internetowych domeny przedsiębiorstwa. Używamy ciasteczek w celu poprawy działania witryny, a także monitorowania aktywności odwiedzających. Pliki cookies są to tak zwane internetowe ciasteczka, czyli maleńkie informacje, zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera, w postaci małej wielkości plików tekstowych. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania strony internetowej do Twoich potrzeb, usprawnienia jej funkcjonowania, do celów wykonywania umowy/administracyjnych oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny plik cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.

Informacje te służą do:

 1. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
  2. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
  Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:
• Chrome,
• Firefox,
• Safari,
• Opera,
• Edge,
• Internet Explorer.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Informacja na temat Administratora danych i danych osobowych, które przetwarzamy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Auto Detailing i Myjnia Ręczna z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Krakowska 89, 02-180 Warszawa, NIP: 5671922203, REGON: 387335717.

Na warunkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych, jest on uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych takich jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, a dodatkowo w momencie zawarcia umowy najmu pojazdu, również takich danych, jak:

 1. imię nazwisko Najemcy pojazdu,
 2. numer dowodu osobistego Najemcy/PESEL,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. dane lokalizacji, dane zarejestrowane prze GPS pojazdu,
 6. szczegóły płatności (karty, data ważności, kod bezpieczeństwa),

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy najmu pojazdu.

Cel przetwarzania danych

Podane dane są przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług najmu pojazdu,
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umożliwienia korzystania z usług oferowanych przez Najemcę, utrzymywania kontaktu, obsługi reklamacji i zwrotów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 4. w celu oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego w szczególności na kierowaniu drogą elektroniczną powiadomień o ofertach lub treściach zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 5. w celach archiwalnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;
  2. okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów (administratora danych);
  3. okres niezbędny do świadczenia usług i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
  4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Udostępnianie Danych

Aby zapewnić odpowiednią jakość świadczonych usług, mamy prawo przekazać dane osobowe osobom trzecim (przetwarzającym dane), które pomagają nam w świadczeniu usług i/lub administrowaniu. Dane osobowe przekazywane są jedynie osobom trzecim, które zapewniają, na podstawie umowy, odpowiednie warunki konieczne do ich przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe nie mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. poza granice Unii Europejskiej lub granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani jakimkolwiek organizacjom międzynarodowym. Dane mogą być również przekazywane właściwym organom publicznym lub organom ścigania (sądom, policji lub innym organom nadzoru), świadczącym usługi prawne lub windykacyjne, firmom ubezpieczeniowym lub innym podmiotom. Dane osobowe udostępniane są jedynie, jeśli wymaga tego obowiązujące prawo oraz jedynie zgodnie z procedurą określoną prawem w celu zabezpieczenia naszych praw, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych klientów, personelu oraz zasobów, oraz do celów zgłaszania, występowania lub wnoszenia zarzutów przeciwko roszczeniom w sporze prawnym.

Prawa Osób, których Dane dotyczą oraz ich Wykonywanie

W sytuacjach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W każdym czasie masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu. Sprzeciw w pozostałym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełniania ich lub aktualizowania, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. W przypadkach określonych w art. 17 RODO masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane. Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji. Powyższe uprawnienia przysługują Ci, o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. W celu wykonania przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem email: biuro@globalelitecar.pl.

Pozostałe Informacje/Profilowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących funkcjonowania aplikacji najmu pojazdu lub związanych z samą umową prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@globalelitecar.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 530 774 774 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się ona na stronie z nową treścią.

x

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powered by Trust.Reviews